Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

NothingIsTrue
5718 80f1
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
NothingIsTrue
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viadangel dangel
NothingIsTrue
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viadangel dangel
NothingIsTrue
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viadangel dangel
NothingIsTrue
9509 3a08
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viadangel dangel
NothingIsTrue
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viadangel dangel
NothingIsTrue
2727 a655
NothingIsTrue
0006 a95b
Reposted fromxanth xanth viaPrzygnebiona Przygnebiona
NothingIsTrue
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
NothingIsTrue
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaister ister

March 24 2017

NothingIsTrue
8996 ae46
Reposted fromvandalize vandalize
Uwielbiam zapach krwi.
— (via i-chuj-wam-do-tego)
Reposted fromshitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Nie wyobrażam sobie skutecznej symulacji schizofrenii. Skutecznie to można symulować melancholię. Depresji nie uznawano dawniej za chorobę. Mówiło się na to właśnie "melancholia".
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask
3245 39f9 500

the-night-picture-collector:

George Tice, Rooftops, Bradford; Ten Route to Wycoller Hall, 1990

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabrzask brzask
NothingIsTrue
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens vianihilarian nihilarian
NothingIsTrue
1855 2125 500
Reposted fromlanabanana lanabanana viaszydera szydera
NothingIsTrue
0986 bccd 500
1971r. 
NothingIsTrue
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
NothingIsTrue
9112 dd1d
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl