Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

NothingIsTrue
NothingIsTrue
1719 ca8e 500
NothingIsTrue
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
6874 9fda
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
0982 10d0
NothingIsTrue
8843 91f3 500
Reposted fromoll oll viabutterfly-effect butterfly-effect
NothingIsTrue
1100 ca68 500
Zadura

October 21 2017

NothingIsTrue
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viachudazupa chudazupa
NothingIsTrue
6853 bfb5 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viachudazupa chudazupa
NothingIsTrue
Reposted fromchudazupa chudazupa viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
5368 8888 500
Reposted fromvigil vigil viabanshe banshe
NothingIsTrue
6878 3ce7 500
Płotka, no
Reposted frompankamien pankamien viabanshe banshe
NothingIsTrue
7201 e87b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viabanshe banshe
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viabanshe banshe
NothingIsTrue
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
NothingIsTrue
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe viabanshe banshe
NothingIsTrue
NothingIsTrue
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaszydera szydera
NothingIsTrue
8473 913e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl