Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

NothingIsTrue
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajointskurwysyn jointskurwysyn
NothingIsTrue
5995 5aba 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viaszydera szydera
NothingIsTrue
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
NothingIsTrue
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viaszydera szydera
NothingIsTrue
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
NothingIsTrue
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 14 2018

NothingIsTrue
2915 9c21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
NothingIsTrue
8986 3525
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
NothingIsTrue
Reposted frominzynier inzynier viachudazupa chudazupa
NothingIsTrue
7516 cc5e 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
NothingIsTrue
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
NothingIsTrue
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
NothingIsTrue
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
Życie jest dla mężczyzny drogą, dla kobiet mapą - my myślimy zawsze kategoriami bocznych dróg, ścieżek, objazdów, oni gnają przed siebie pasem szybkiego ruchu.
— Allison Pearson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrueReposted fromolbaria olbaria viaikari ikari
NothingIsTrue
2474 3ca4 500
Reposted fromchudazupa chudazupa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 27 2018

NothingIsTrue
2420 a65e 500
Reposted fromfapucino fapucino viachudazupa chudazupa
NothingIsTrue
1892 8519
Reposted fromEtnigos Etnigos
NothingIsTrue
Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak trzeć ser. Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. Możesz klepnąć ją w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu nakarmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze… Zaprawdę powiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.
— no i dlatego lubimy facetów w kuchni.
Reposted frommyu myu viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl