Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

NothingIsTrue
2347 db69 500
A. Poniedzielski
Reposted byconopecodrugiejwnocy
NothingIsTrue
Troszkę bliskości poproszę. Dodatkowej czułości za dopłatą więc proszę nie żałować. I koniecznie z dostawą do łóżka. Płacę zbliżeniowo
— Liski po nocach
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatouchthesky touchthesky
NothingIsTrue
Tańcz, kiedy śpiewa księżyc i nie płacz z powodu kłopotów, które jeszcze nie nadeszły.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
NothingIsTrue
9348 3d32 500
Reposted fromsoftboi softboi viafuchsboi fuchsboi

March 09 2019

NothingIsTrue
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
NothingIsTrue
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viairmelin irmelin
NothingIsTrue
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin
NothingIsTrue
-Ja tylko chciałam, żeby między nami było ok. -Jest ok. Na razie. -Na razie.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
NothingIsTrue
Z moją słabą ręką w jego silnym uścisku znów czuje się kompletna. Jestem bezpieczna. Chroniona. Kochana.
— Ker Dukey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Koszmary są odzwierciedleniem naszej zranionej duszy, pokaleczonego serca.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć jakie było pytanie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
0599 d856 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
NothingIsTrue
1790 ed1c
Reposted bybellabellaultravioletstream-of-consciousness-journal

March 04 2019

NothingIsTrue
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

March 03 2019

NothingIsTrue
Niech już wszystko się ułoży.  Niech już wszystko będzie dobrze. Proszę...
Reposted fromtroubles troubles viahavingdreams havingdreams
NothingIsTrue
7592 0ed2
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
NothingIsTrue
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
NothingIsTrue
2096 0d81 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl