Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

NothingIsTrue
Reposted fromLaila7 Laila7 viabutterfly-effect butterfly-effect
NothingIsTrue
1178 c8b7 500
Reposted fromkaiee kaiee viabutterfly-effect butterfly-effect
NothingIsTrue
NothingIsTrue
9538 9184 500
Reposted fromYuei Yuei viabutterfly-effect butterfly-effect
NothingIsTrue
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
NothingIsTrue
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
NothingIsTrue
1780 b355 500
NothingIsTrue
8417 dd5c 500
ok
Reposted fromnfading nfading viabutterfly-effect butterfly-effect
NothingIsTrue
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viaAmericanlover Americanlover
NothingIsTrue
4669 3657 500

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

September 03 2017

NothingIsTrue
1172 d248
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
NothingIsTrue
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianyaako nyaako
NothingIsTrue
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianyaako nyaako
NothingIsTrue
NothingIsTrue
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
NothingIsTrue
4638 7717
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl