Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

NothingIsTrue
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viatouchthesky touchthesky
NothingIsTrue
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
NothingIsTrue
4092 c99b 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaikari ikari
NothingIsTrue
2928 c29f 500
Reposted fromkot kot viairmelin irmelin
NothingIsTrue
1866 759c
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
NothingIsTrue
1847 41aa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
NothingIsTrue
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

March 10 2019

NothingIsTrue
2347 db69 500
A. Poniedzielski
Reposted byconopecodrugiejwnocymodalnabluejanelisiazupaBucefal
NothingIsTrue
Troszkę bliskości poproszę. Dodatkowej czułości za dopłatą więc proszę nie żałować. I koniecznie z dostawą do łóżka. Płacę zbliżeniowo
— Liski po nocach
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatouchthesky touchthesky
NothingIsTrue
Tańcz, kiedy śpiewa księżyc i nie płacz z powodu kłopotów, które jeszcze nie nadeszły.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
NothingIsTrue
9348 3d32 500
Reposted fromsoftboi softboi viafuchsboi fuchsboi

March 09 2019

NothingIsTrue
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
NothingIsTrue
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viairmelin irmelin
NothingIsTrue
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin
NothingIsTrue
-Ja tylko chciałam, żeby między nami było ok. -Jest ok. Na razie. -Na razie.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
NothingIsTrue
Z moją słabą ręką w jego silnym uścisku znów czuje się kompletna. Jestem bezpieczna. Chroniona. Kochana.
— Ker Dukey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
Koszmary są odzwierciedleniem naszej zranionej duszy, pokaleczonego serca.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl